Glashelder creëert een positief werkklimaat !

FM Training & Coaching biedt organisaties een oplossende werkmethode om problemen op de werkvloer aan te pakken. Tijdens een half of eenjarig traject bouw ik door middel van begeleiding, coaching en bijeenkomsten een stevig fundament waarbij duidelijkheid en structuur is aangebracht.

Concreet: processen worden transparant, de communicatie wordt respectvol en effectief en de werksfeer wordt fijner. Het is gewoon leuker werken!

Managementcoaching en teamontwikkeling

Mijn project ‘Glashelder’ creëert een positief werkklimaat.

Ik bied organisaties een oplossende werkmethode om problemen op de werkvloer aan te pakken. Tijdens een aantal sessies bouw ik door middel van begeleiding, coaching en bijeenkomsten een stevig fundament waarbij duidelijkheid en structuur is aangebracht. Als coach, en projectbegeleider begeleid ik leidinggevenden en teams naar het hoofddoel.

Concreet: processen worden transparant, de communicatie wordt respectvol en effectief en de werksfeer wordt fijner. Het is gewoon leuker werken!

Wat : Een compleet programma voor teams en leidinggevenden waarbij een stevig fundament wordt aangebracht in organisaties en afdelingen waar onduidelijkheid, ontevredenheid, frustraties en stress aanwezig is. Of waar een gebrek aan samenwerking en zelfsturing is en de gewenste resultaten niet gehaald worden.

Hoe: De kracht van dit project is door in stappen te werken aan alle knelpunten binnenin de werkprocessen. Vaak wordt er heel hard gewerkt maar is soms niet helder  wat er werkelijk nodig is om de gewenste situatie te bereiken.

Voor wie: Iedereen binnenin de organisatie/afdeling/team die betrokken is en verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van Glashelder.Een ieder vanuit zijn/haar plek en verantwoordelijkheden. Hierin ligt de grootste kracht van het succes, iedereen draagt bij. Tijdens dit project breng je alle werkprocessen in kaart waarbij je helder krijgt wat er ontbreekt om de gestelde doelen te behalen.

Effect: Een gezonde organisatie.