Mijn werkwijze

Na een kennismaking gesprek en het vaststellen van de hulpvraag zijn er verschillende methodes en werkwijzen die ik zal gebruiken tijdens de sessies. Onderstaande beknopte uitleg geeft een idee wat tijdens een gesprek ingezet kan worden. Het is ervaringsgericht, en interactief. Altijd uitgaande van wat het beste aansluit bij een cliënt.

Korte uitleg: NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren)

NLP is een methode om gevoel en verstand op harmonieuze wijze te verbinden, weerbaarheid te verhogen en positieve gevoelens te verdiepen waarmee je handvaten ontwikkeld om met bepaalde problemen makkelijker om te gaan. NLP biedt een prachtige ingang tot oplossingsgericht leven en werken. Er zijn verschillende methodes te gebruiken waarmee je zelf zicht krijgt op een bepaald probleem, daarmee wordt je vermogen om je leven meer zelfsturend te maken vergroot. Je maakt meer contact met je eigen hulpbronnen om je eigen oplossingen te vinden.

 

Korte uitleg: Systemisch Werken

Systemisch werken (coachen met opstellingen) is de nieuwste loot aan de stam van relevante interventietechnieken voor coaches en cliënten.
Allemaal zijn we verbonden met een systeem, ons familiesysteem is het belangrijkste. Systemisch Werken kan op een diep niveau inzicht geven over verborgen belemmeringen en zich herhalende patronen binnenin diverse situaties, relaties, werk, maar ook innerlijke conflicten. De kracht van het systemisch werken is dat in korte tijd een scherp beeld krijgt van het er op systemisch niveau aan de hand is in je werk, privéleven, loopbaan en organisatie. Je krijgt in het bijzonder inzicht in wat er nodig is om een verandering, ontwikkeling voor jezelf op gang te brengen.

Korte uitleg: WIYS (Walk in Your Shoes)
WIYS is een verhelderende en pure methode die ontwikkelt is in Amerika waarbij met name de kracht ligt in het aan de oppervlakte brengen van de lichaamsintelligentie. In ons lichaam huist een enorme schat aan informatie. Via de methode WIYS wordt het mogelijk om zicht te krijgen op aspecten van jezelf die je helpen meer in contact te komen met diepere lagen in jezelf. Effectief, transformerend, en met een groter vermogen tot zelfsturing.
Voor een uitgebreide toelichting kijk op : www.jblt.nl of www.wiys-institute.com